:..:: Radovi su poredani kronološkim redom od najnovijih prema starijim ::..:


Naziv: Alison Apartmani Premantura

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery

Godina izrade: 2013

Godine u funkciji: 2013-

Link: http://alison-app.com

villa

Naziv: IstraNova Putnička Agencija

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: PHP, CSS, jQuery, OsCommerce CMS

Godina izrade: 2013

Godine u funkciji: 2013-

Link: http://istranova-ta.com

villa

Naziv: Tomo Vukas ART

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: PHP, CSS, jQuery, OsCommerce CMS

Godina izrade: 2013

Godine u funkciji: 2013-

Link: http://tomovukasart.com

villa

Naziv: Villa Maccaroni

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery

Godina izrade: 2012

Godine u funkciji: 2012-

Link: http://villa-maccaroni.com

villa

Naziv: Superum Yachting

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: PHP, CSS, jQuery, OsCommerce CMS

Godina izrade: 2011

Godine u funkciji: 2011-

Link: http://www.superum-yachting.com

superum

Naziv: Dr. Rigo Dental Clinic

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery, Flash

Godina izrade: 2011

Godine u funkciji: 2011-

Link: http://rigo-dentalclinic.com

rigo

Naziv: Apartmani Ivo

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery

Godina izrade: 2012

Godine u funkciji: 2012-

Link: http://rovinj.ch

ivo

Naziv: Orca Sun Tattoo Studio

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: PHP, CSS, Flash, Wordpress CMS

Godina izrade: 2011

Godine u funkciji: 2011-

Link: http://www.orcasuntattoo.com

orca

Naziv: Konoba - Restoran Lampo

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery, Flash

Godina izrade: 2011

Godine u funkciji: 2011-

Link: http://lampo-rovinj.com

lampo

Naziv: Pučko Otvoreno Učilište Grada Rovinja

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: PHP, CSS, jQuery, Joomla CMS

Godina izrade: 2012

Godine s mojim dizajnom: 2009-2012

Link: http://www.pou-rv.org

pou

Naziv: Villa Marea

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery, Flash

Godina izrade: 2008

Godine u funkciji: 2008-

Link: http://villamarea.com

marea

Naziv: H2-dent

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery, Flash

Godina izrade: 2008

Godine s mojim dizajnom: 2008-2011

Link: http://h-dent.hr

h-dent

Naziv: Casa Garzotto

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, jQuery, Flash

Godina izrade: 2007

Godine s mojim dizajnom: 2007-2011

Link: http://casa-garzotto.com

casa

Naziv: Agroturizam Otello

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, Flash

Godina izrade: 2006

Godine u funkciji: 2006-2009

Link: http://agrozurizam-otello.com

otello

Naziv: Ante Žuvela Osobna Stranica

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, Flash

Godina izrade: 2006

Godine u funkciji: 2006-2010

Link: http://azuvela.com

azuv

Naziv: Business Company

Izrada: Web stranica

Korištene tehnike: PHP, CSS, Flash, OsCommerce CMS

Godina izrade: 2005

Godine s mojim dizajnom: 2005-2009

Link: http://business-company.hr

bc

Naziv: Apartmani Mirjana

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: HTML, CSS, Flash

Godina izrade: 2004

Godine u funkciji: 2004-2008

Link: http://m-appartement.com

m-app

Naziv: B-2 TECH

Izrada: Vizualni identitet, Web stranica

Korištene tehnike: Flash

Godina izrade: 2003

Godine u funkciji: 2003-2005

Link: http://b-2tech.hr/

b2